KRISA d.o.o.

Knjigovodstveno-racunovodstveni servis

Vođenje poslovnih knjiga

Uslugu vođenja poslovnih knjiga moguće je ugovoriti za male poduzetnike koji spoznaju činjenicu da za obujam njihovog poslovanja nije rentabilno zapošljavanje profesionalnog računovođe koji će u uvjetima današnjeg poslovanja biti u mogućnosti kvalitetno, ažurno i samostalno obavljati knjigovodstveno-računovodstvenu funkciju u poduzeću, poštujući pri tome važeće zakonske odredbe i pravilnike. S obzirom na gotovo svakodnevne promjene u računovodstvenoj praksi, koja se više ne svodi na suhoparno prepisivanje brojki, znatan dio radnog vremena svaki računovođa mora utrošiti na informiranje i dodatnu edukaciju.

Angažman eksternog računovodstvenog servisa rezultira uštedom na vremenu čiji bi troškovi u suprotnom teretili poslovni rezultat poduzeća, uz istovremenu sigurnost u kvalitetu i profesionalnost izvršenja zadataka.

Izvještaj o novčanom toku

Izvještaj o novčanom toku temelji se na novčanoj osnovi, a novčani tijekovi razvrstani su na poslovne, investicijske i financijske aktivnosti. Moguće ga je sastaviti prema direktnoj ili indirektnoj metodi, što uvelike ovisi o obujmu poslovanja i kvaliteti informacija koje omogućuje korišteno poslovno rješenje. Smisao izvještaja je prikazati kako poduzeće ostvaruje i troši novac i novčane ekvivalente, te omogućiti ocjenu sposobnosti poduzeća da ostvari budući novčani tijek, odnosno ispunjenje obveze vjerovnicima i vlasnicima kapitala.

Izvještaj o novčanom toku sastavni je dio Godišnjeg financijskog izvješća za srednje i velike poduzetnike.